Tuesday, December 14, 2010

സൂക്ഷിക്കുക.....

അസത്യത്തിന്റെ മൂടുപടം കൊണ്ട് സത്യത്തിന്റെ കാഴ്ച മറയ്ക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കുക...അവര്‍ നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച ഇല്ലാതാക്കും... അവരുടെ വാക്കുകളില്‍ അഗ്നി സ്ഫുരിക്കും ...ആ അഗ്നി നിങ്ങളെ ചാമ്പലാക്കും...അവരുടെ കണ്ണുകളില്‍ വിഷം പുരണ്ട കൂരമ്പുകള്‍ ഉണ്ട്......അത് തറച്ച് നിങ്ങള്‍ അല്പാല്പമായി ഇല്ലാതാകും...അവരുടെ സ്പര്‍ശനം തണുത്തുറഞ്ഞതാണ്‌....അത് നിങ്ങളെ മരണത്തിന്റെ ഹിമപാളികളിലൂടെ നടത്തും....

No comments:

Post a Comment